Menu

Turneringsinformation

 

TURNERINGSINFORMATION

Turneringen er åben for alle klubber, som gennem sit lands fodboldforbund er medlem af FIFA. 

Skaw Cup inddeler holdene i puljer efter antal af tilmeldte hold. Puljernes størrelse varierer efter deltagende hold.

Holdene inddeles i puljer med 3 - 7 hold, der spiller alle mod alle. Vundne kampe giver 3 point, uafgjort 1 point og tabte 0 point.

Hvis 2 eller flere hold ender på samme point afgøres puljeplacering som følger:

1. Målforskel i alle kampe.
2. Flest scorede mål i alle kampe.
3. Point i indbyrdes opgør.
4. Lodtrækning.

Ved udeblivelse fra kampe i indledende gruppespil, nulstilles holdet i puljen.

I udvalgte rækker laves der også slutspil for de øvrige hold. De indledende kampe er færdigspillet onsdag til middag.

Der spilles slutspilskampe og finaler onsdag eftermiddag og torsdag.

Uafgjorte kampe i slutspillet og finaler afgøres med straffespark. 

Regler:
Kampene i Skaw Cup afvikles efter FIFAs og DBUs regler. 
Vundne kampe giver 3 point.

Autoriserede dommere vil dømme under alle kampene.

Spilleberettigelse:
Alle hold består af indtil 20 spillere.

En spiller kan godt være spilleberettiget på indtil 2 hold fra samme klub, såfremt følgende opfyldes: 

1: Spilleren må ikke være for gammel til at spille på nogen af holdene.
2: Spilleren må ikke være markeret blandt de 15 første på et niveau A-hold.
3: Spilleren skal stå opført på spillerliste for begge gældende hold.

Kun de spillere, der er påført spillerlisten ved turneringens start, er spilleberettigede. Der kan kun i meget særlige tilfælde tillades - og altid med Skaw Cup turneringsledelsens samtykke - at ekstra spillere kan tilføjes listen efter turneringsstart.

Hospiterende spillere er tilladt, såfremt de har tilladelse til at deltage i cuppen af deres moderklub.

Specielt for B19 A og B16 A:
Såfremt en klub deltager med et hold i disse rækker også deltager med andre hold i cuppen, gælder flg. regler: 
Klubben skal ved check-in aflevere en bruttoliste for hvert hold med indtil 20 spillere. På samme liste skal der for hold i niveau A markeres 15 spillere, der under hele turneringen KUN må fungere på holdet i rækken. Alle andre spillere må benyttes på et andet hold.
Dette er for at undgå, at der trækkes førsteholdsspillere ned på andre hold i pressede situationer.
Hvis en klub stiller med 2 niveau A hold i samme række fastlåses samtlige, indtil 20 spillere på hvert hold.
Der gives ikke anledning til at en klub stiller med mere end 2 hold i hver niveau A klasse

Alle hold skal ved check-in medbringe den i forvejen tilsendte spillerliste i udfyldt stand med navne og fødselsår på samtlige spillere.


Dispensationer:
Der kan på alle hold benyttes 3 spillere, som er indtil 1 år for gamle uden forudgående at have søgt dispensation. Dog skal dette bemærkes på spillerlisten. Herudover kan dispensation i særlige tilfælde gives af turneringsledelsen.
Eventuelle dispensationer givet af nationale forbund/regioner vedr. spillere, skal foreligge skriftligt.  

Udskiftning:
Det er i alle klasser tilladt frit at udskifte og genindsætte spillere ved midterlinjen og med dommerens tilladelse (dog kun ved stop i spillet).

Benskinner:
Benskinner er obligatorisk. Manglende benskinner medfører bortvisning til forholdet er bragt i orden.

Trøjer:
Hvis begge hold har samme trøjefarve, skal sidstnævnte hold skifte. Spillerne skal benytte samme trøjenummer under hele cuppen.


Boldstørrelse:
Der spille med boldstørrelse 5 i alle klasser.

Udeblivelse:
Hvis et hold udebliver fra en kamp eller taber på protest, er resultatet 0 - 3.

Protester:
Protester skal afleveres skriftlig til turneringsledelsen af holdets ansvarlige leder senest 1 time efter kampens afslutning vedlagt protestgebyr på kr. 300.00, som kun refunderes, såfremt protesten godkendes. Benskinner, smykker og trøjenumre er ikke protestgrundlag. Dommerafgørelser, der hvilet på et skøn er endelige og kan ikke omgøres.
Protester afgøres af turneringsledelsen og kan ikke appelleres.

Advarsler og udvisninger:
Advarsler overføres ikke til næste kamp. Udviste spillere indberettes og er automatisk udelukket i holdets næste kamp. I tilfælde af yderligere straf, vil der ske skriftlig underretning.

Dommere:
Kampene dømmes af norske og danske dommere, der påsættes af Vendsyssel Fodbolddommerklub. Alle kampe i Klasse B19 A og B16 A ledes af dommertrio. Der vil hvis kampprogrammet tillader det være dommertrio i udvalgte kampe. I A-finalerne er der dommertrio i alle klasser. I øvrige kampe er de to hold forpligtige til, hver at stille med en linjedommer, som kun markerer, når bolden er ude. 

Forsikring:
Det er uhyre vigtigt og et krav, at hver person er forsikret hjemmefra enten via deres klubber eller gennem forældrenes forsikring. Skaw Cup kan ikke tegne forsikring på deltagerne.